preskoči na sadržaj

Osnovna škola Augusta Harambašića Zagreb

Login

Turnusi

 

Ovaj tjedan je:

15. studenog - 19. studenog

A smjena

Zadruga Ružmarin

E-dnevnik

Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Raspored zvona

Za vrijeme trajanja epidemioloških mjera raspored zvona možete pogledati u okviru Raspored zvona u glavnom izborniku.

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 7. 3. 2019.

Ukupno: 125075
Danas: 3
Školski odbor

Školski odbor ima sedam članova od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

- Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,

- Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,

- Osnivač tri člana samostalno.

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

 

Školski odbor upravlja školom na način da:

1. imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog zaobrazovanje (u daljnjem tekstu:Ministar);

2. razrješuje ravnatelja Škole;

3. donosi:

- Statut na prijedlog ravnatelja Škole i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba;

- Poslovnik o radu Školskog odbora;

- Kućni red;

- Etički kodeks;

- odluku o osnivanju školskog sportskog društva;

- školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja Škole;

- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo

izvršavanje;

- financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun, na prijedlog ravnatelja Škole;

- druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja;

4. odlučuje uz suglasnost Osnivača :

- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina;

- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja prelazi 70.000,00 kuna bez PDVa;

- korištenju financijskih sredstava ostvarenih iz vlastitih prihoda;

- o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora;

- o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje;

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost prelazi

70.000,00 kuna bez PDV-a;

5. odlučuje:

- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa;

- o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti na prijedlog ravnatelja;

- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDVa;

- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole vrijednost koje je od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a;

- o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja kojima vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a;

- uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača;

- u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili statutom nije određeno drugo nadležno tijelo;

6. predlaže Osnivaču:

- promjenu djelatnosti;

- donošenje drugih odluka u vezi s osnivačkim pravima;

7. razmatra:

- rezultate obrazovnog rada;

- prijedloge Vijeća roditelja;

- predstavke i prijedloge građana u vezi s radom Škole;

8. daje:

- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi;

- ravnatelju Škole prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi;

9. osniva:

- učeničku zadrugu;

- učeničke klubove i društva;

10. potvrđuje:

- pravila učeničke zadruge;

11. imenuje:

- članove zadružnog odbora, voditelje sekcija i stručnog voditelja učeničke zadruge na prijedlog Učiteljskog vijeća i uz prethodnu suglasnost uprave zadruge.

 

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

 

Članovi Školskog odbora Osnovne škole Augusta Harambašića su:

Dejan Jakšić (predsjednik), Dinka Štiglmayer Bočkarjov (zamjenica), Željka Banda i Ivana Bebek.

 

 

 

preskoči na navigaciju